Bylo nám ctí vyrábět scénické dekorace a kulisy pro film Fabourg a film Narnie - Princ Caspian. Vytvářeli jsme scénu v podobě hradu, domů či celých ulic. Děkujeme produkci obou filmů za příjemnou spolupráci.