Ve spolupráci s firmou Eyelevel jsme vyráběli projekt v rámci In-store designu pro známého výrobce značkové obuvi. Jednalo se o barevné stékající kapky. Objevily se všude v evropských obchodech - Rakousko, Belgie, Německo, Dánsko, Španělsko, Francie, Velká Británie, Izrael, Itálie, Nizozemí, Polsko, Švédsko, Švýcarsko, Česká Republika, Řecko, Maďarsko, Irsko, Portugalsko a Slovensko